Despre comuna Asău

      Comuna Asău se află în partea de est a României, dar în partea vestica a regiunii geografice Moldova, facând parte din județul Bacău, localizată în interiorul Carpaților Orientali. Coordonatele geografice ale acesteia sunt 46°28’04″N şi 26°23’48″E. Situată în nord-vestul județului Bacău într-o zonă montană, se învecinează cu județul Neamț la nord, cu comuna Brusturoasa şi Ciucsângiorgiu la vest, la sud-vest cu comuna Agăş, la sud cu oraşele Dărmăneşti şi Comăneşti, la sud-est cu oraşul Moineşti şi cu comunele Zemeş şi Tazlău la est. Din punct de vedere teritorial cuprinde tot bazinul hidrografic al râului ce îi poarta numele, Asău, şi o porțiune de câtiva kilometri din partea stângă a bazinului hidrografic Trotuş. Zona locuită a comunei Asău este concentrată pe cursul inferior al râului Asău, la zona de confluență a răului Asău cu răul Trotuş şi pe acea porțiune, de care vorbeam mai sus, a râului Trotuş. Doresc să menționez că răul Asău este un afluent al răului Trotuş. Comuna Asău este compusă din satele: Asău, Lunca Asău, Straja, Ciobănuş, Apa Asău şi Păltiniş. Teritoriul comunei este format, în afară de cel locuit, din păduri de foiase şi conifere, păşuni fânețe şi terenuri arabile ce ocupă circa 95% din teritoriul total al comunei. Flora montană este alcătuită din: coada vulpii, tremurătoarea, merişor, timoftică, tufă sălbatică, cimbrişorul de munte, căldăruşa, păpădia, romanița, motoceii, sulfina şi altele; ca specii ierboase întâlnim păiuroiu, taposica, iarba vântului, sânzâiene de munte, etc. Fauna padurilor şi a păşunilor este foarte diversificată, cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele sunt specii endemite, rare, ocrotite la nivel comunitar sau național:

     – Păsări: cocoşul de munte, găinuşa de munte (ierunca), mierla, forfecuța, pițigoiul de brădet, ciuful de pădure, cucuveaua, pupăza, coțofana, etc;

     – Mamifere: urs, mistreț, jder, râs, lup, vulpe , veveriță, carb carpatin, căprior, iepure.

Informații culese și din Monografia Comunei Asău, Preot Gheorghe Gh. Albu, Cronica, 1996.

Tags

loading...

V-ar placea si...

0 thoughts on “Despre comuna Asău”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *